Tajemnica Wiary

powróć do pełnej listy «
2013-07-20 13:10
Tytuł: Pójść za Jezusem i zyskać uzdrowienie
» wysłuchaj nagrania 15 min 15 sek
Opis:
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: homiliatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-20 09:00
Tytuł: Rodzina Boża jest szkołą właściwego człowieczeństwa
» wysłuchaj nagrania 24 min 41 sek
Opis:
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: konferencjatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-19 15:34
Tytuł: W czasie dialogu z Panem Jezusem...
» wysłuchaj nagrania 33 min 24 sek
Opis: "W czasie dialogu z Panem Jezusem na temat własnych cierpień trzeba się zdobyć na osobiste odniesienie do Pana Boga. Ten wysiłek już jest modlitwą..."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: konferencjatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-19 13:10
Tytuł: Uratowani grzesznicy
» wysłuchaj nagrania 16 min 44 sek
Opis: "Pan Jezus pokazał jedyność Boga. Jest ona nadrzędnością Boga dla wszystkich ale i przed wszystkimi. Pan Bóg jest Absolutnością. On - Prawda. On - Władca, Zbawiciel. Łamie ludzkie schematy, opory serca, przekracza granice, zaskakuje nie spodziewających się tym, co z nimi uczynił i czym ich obdarzył..."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: homiliatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-18 11:05
Tytuł: Pierwszą potrzebą dziecka jest...
» wysłuchaj nagrania 41 min 42 sek
Opis: "Pierwszą potrzebą dziecka jest być kochanym przez rodziców, którzy kochają Pana Boga."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: konferencjatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-18 10:06
Tytuł: Postawy
» wysłuchaj nagrania 21 min 29 sek
Opis: "Postawy- to zespół zachowań ściśle związany z wyznawanym systemem wartości, filozofią życia i przekonaniami. Postawę przejawiam wobec zdarzeń i okoliczności, cudzych przekonań i dokonań, określając swoje własne przekonania i sądy w określony sposób tak werbalny (słowo, intonacja głosu, pomrukiwanie, chrząkanie itp.), jak również pozawerbalny (mimika, pozycja ciała, gest, wzrok). Energia postawy zależy od mojej samoświadomości i wewnętrznej uwagi."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: konferencjatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-17 12:35
Tytuł: Pan Jezus wyróżnia prostaczków
» wysłuchaj nagrania 12 min 45 sek
Opis: "Ewangeliczna kategoria prostaczków to ludzie, którzy na siebie nie liczyli, zdani byli na Opatrzność i z tego powodu nie żyli ani w buncie ani w rozpaczy, lecz żyli tym, co Bóg dał w danej chwili..."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: homiliatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień
2013-07-16 11:35
Tytuł: Poprzez odstępstwo od Boga ludzie są poranieni
» wysłuchaj nagrania 9 min 57 sek
Opis: "Mądrość jest wychowawcza i miłość musi być wychowywać, czyli kształtować, wydobywać z człowieka dobro i skłaniać ku wielkoduszności... Daj Panu Bogu szansę, żeby On mógł być w twoim życiu Wybawicielem."
Powiązane hasła:
autor: ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódźmiejsce: Małe Cicherodzaj wypowiedzi: homiliatematyka: relacja z Panem Bogiemtematyka: uzdrowienie zranień

Zbiór konferencji dotyczących życia duchowego w praktycznym zastosowaniu codziennego życia w stosunku do siebie.

Czyli, jak praktykować wiarę, która jest żywą relacją z Panem Bogiem, zawierzeniem swojej codzienności Jemu i życiem Jego łaską.

Adres kontaktowy:
» wiara(skasuj ten nawias)@(skasuj ten nawias)daiguo.com

Odwiedź również blog:
» Uzdrowienie przez Maryję

Możesz wyszukać nagrania powiązane z następującymi hasłami:

autor

ks. Marek Bąk, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Łódź

miejsce

Bukowina Tatrzańska Częstochowa Małe Ciche Ostrów Wielkopolski Łódź

rodzaj wypowiedzi

dni skupienia homilia konferencja odpowiedź na pytanie

tematyka

Eucharystia godność komunia życia z Maryją modlitwa nadzieja w praktyce życia duchowego nawrócenie relacja z Panem Bogiem rodzina uświęcenie uzdrowienie zranień wiara w praktyce życia duchowego zawierzenie zgorszenie

stat: 164543